home nieuws reisontwikkeling reisleiding verslaggeving teksten op maat biografie contact
         
 
Hettie van der Ven
 

Biografie Hettie van der Ven (1974) is eigenaar en oprichter van Wereldtekst. Zij studeerde in 1998 af aan de Faculteit der Letteren (studie: Algemene Letteren) van de Universiteit Utrecht.
Zij rondde drie specialisaties af: Kunstbeleid- en management, Cultuureducatie en Film- en televisiewetenschap. Voor haar afstudeerscriptie ‘My Never Ending Story’ over interactive narratives verrichte zij onderzoek bij Philips Research Laboraties in Eindhoven. Hiervoor kreeg zij een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Professor Petersprijs in 1999, die de wetenschappelijke bestudering van audiovisuele media bevordert.

Na haar afstuderen verrichte zij binnen een samenwerkingsverband tussen Philips Research en de Universiteit Utrecht een aantal jaren promotieonderzoek naar ambient intelligence.

Tijdens dienstverbanden als Verkoopmanager bij Albert Heijn en Hoofd Binnendienst bij Welzorg Revalidatietechniek was zij al veelvuldig actief als tekstschrijver.

Met het oprichten van Wereldtekst combineert zij haar ruime reiservaring met haar schrijftalent en benut ze optimaal haar grootste kwaliteiten: creativiteit, daadkracht en efficiëntie.

In haar vrije tijd is Hettie van der Ven een intens lezer en theater- en filmbezoeker, speelt zij piano en schrijft zij af en toe gedichten. Ook de reisfoto's op deze site zijn van haar hand.